Fagstoff

Kulturell forforståelse

Publisert: 20.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Festivalpublikum

Den forenklede forståelsen vi har om grupper av mennesker som vi ikke selv er en del av, kaller den danske kommunikasjonsforskeren Iben Jensen kulturell forforståelse.

Kulturell forforståelse er den kunnskap, opplevelser, følelser og holdninger som vi har overfor grupper av mennesker, som vi ikke deler kulturelt fellesskap med.

Eksempel
Iben Jensen foretok intervjuer og noterte ned hva unge mennesker sa om «de andre»:

De andre

drikker mye, røyker mye, røyker mye hasj
guttene får ikke røyke, drikke og gå ut med jenter
fester ofteguttene er meget voldelige
er umoralske, de går til sengs med allefår ikke lov til å overnatte hos andre når de er 13
holder ikke avtaler med foreldrenekan være lovet bort til ekteskap allerede når de blir født
bryr seg ikke om familiens ærejentene kan giftes bort til en 50-åring
bryr seg ikke om sin religion
jentene får ikke lov til noe, guttene kan gjøre hva som helst
er ofte rasister og nynazister
er undertrykt på grunn av «hijab» og familietradisjon
 

 

Det er neppe noen tvil om hvilke grupper som her uttaler seg om «de andre». Dette er den type kulturelle forforståelser man har om «de andre». Slike forforståelser svarer til stereotypier om «de andre» som vi har omtalt tidligere.

 

Kulturell forforståelse

språk