Fagstoff

Hermeneutiske analysemodeller

Publisert: 20.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kontekst og forståelse

Hermeneutikk er studiet av hva forståelse er og hvordan vi bør gå frem for å oppnå forståelse.

Vi sier vi forstår noe når vi gjennom fortolkning oppnår en tilfredsstillende forklaring av ulike fenomener, tekster eller prosesser. Uttrykket kommer fra gresk mytologi. Hermes var ikke bare gudenes budbringer, men også den som uttrykte, forklarte og fortolket gudenes budskap slik at mottakeren kunne forstå dem1.

Mange analysemodeller er utviklet som ulike forklaringsmodeller. Her skal vi presentere en modell som bygger på den tyske filosofen Hans Georg Gadamers hermeneutikk. Vi skal først beskrive hva som skjer på individnivå, deretter skal vi se hvilke konsekvenser dette får når ulike individer – enkeltmennesker – møtes og kommuniserer med hverandre.

 

Oppgave

Finn ut mer om Hermes sin rolle i gresk mytologi. Hvorfor tror du akkurat han har blitt opphav til  navnet på denne fortolkningsmodellen?