Fagstoff

Prosessorienterte analysemodeller

Publisert: 20.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Collage: Tegn

Vi har allerede brukt prosessanalysen da vi presenterte den klassiske kommunikasjonsmodellen i KK1. Her var vi opptatt av å forklare selve kommunikasjonsprosessen, med fokus på avsender, tegn, melding og mottaker.

Vi forklarte prosessen i forløpet av kommunikasjonen ved å innføre begreper som innkoding, avkoding og støy. Også tilbakemelding og koder ble nevnt. (Repeter dette.) Vi sa at det vi formidler er tegn, eller flere tegn satt sammen i en melding. Vi skjelnet mellom melding og budskap. Når vi sier budskap her i dette læreverket, tenker vi på melding som er tilskrevet mening.

Illustrasjon av en utvidet kommunikasjonsmodell. Illustrasjon.Utvidet kommunikasjonsmodell  

Også kulturfiltermodellen er et eksempel på analyse av prosesser. Det nye med denne modellen, sammenlignet med den klassiske kommunikasjonsmodellen, er at en legger større vekt på mottakerens rolle. Vi sa at mottakeren ikke er en passiv postkasse, men en aktiv konstruktør av mening. Mottakeren må aktivt hente ut informasjonen som blir sendt ham/henne og tilskrive mening ut fra sin erfaring og forståelse av situasjonen.

Tegnene som blir brukt, innbyrdes relasjoner og konteksten er viktig for å tilskrive mening til den meldingen som mottas.

Begge de nevnte modellene er eksempler på prosessanalyse. Vi er opptatt av prosessen ved å overføre en tanke eller en idé fra avsender til mottaker. I denne delen skal vi ikke bruke mer plass til slike analysemodeller etter som de er beskrevet utførlig tidligere og også brukt i mange eksempler. I stedet skal vi innføre andre nyttige modeller.

Oppgave

Forklar hva prosessanalyse er i forbindelse med kommunikasjon. Bruk elementene i kulturfiltermodellen til å analysere følgende episode.

(Tips: se på avsender, mottaker, innkoding, avkoding, tekst, kontekst, verbal, ikke-verbal kommunikasjon, kommunikasjonens forløp, osv.):

 

Ung gutt leser avis på kafeUngdom på kafe   

Viggo kommer inn på kafeen der Anne, som går i samme klasse, allerede sitter ved et bord. Følgende samtale utspiller seg:

 

Viggo: Hei, sitter du her? (Han slenger skolevesken i gulvet)

 

Anne: Orker ikke mer av den trøtte undervisningen til Kari Helene.(Hun sitter med en bok)

 

Viggo: Jeg var bare en tur til fotballbanen, så stakk jeg innom. (Kaster hånden gjennom håret)

 

Anne: Vil du ha noe å drikke? (Hun hiver boken ned i skolevesken som står ved siden av)

 

Viggo: Tar en Cola.

 

Anne: Sprite er bedre.

 

Viggo: OK, jeg tar en Sprite. Og en skolebolle, Tar du en også? (Vinker til servitøren som går forbi)

 

Anne: OK, da.

 

Viggo (til servitøren): To Sprite og to skoleboller.

 

Anne: Kari Helene forstår ikke hvorfor vi ikke er opptatt av Wergeland.

 

Viggo: Wergeland er kul, han.

 

Anne: Kari Helene er ikke kul.

 

Viggo: Er det Wergeland eller Kari Helene som ikke er kul?