Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsøvelser kommunikasjon

Publisert: 08.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Kommunikasjon  

Ressurser

 

Verktøy

Samskriving.ndla.no 

 

 

Læreplaner

Kompetansemål for medie- og informasjonskunnskap 1 

 

 

Forslag til repetisjonsøvelse

Bruk verktøyet Samskrive under verktøyfanen til å repetere fagstoffet i temabolken Fra sender til mottaker.

  1. Lag grupper i klassen med fire elever i hver gruppe.
  2. Start samskrivingsverktøyet og sett gruppemedlemmene i kontakt med hverandre (se instruksjonsvideo).
  3. Elev 1 skriver et spørsmål fra lærestoffet i samskrivingsdokumentet.
  4. Elev 2 skriver ned svaret på spørsmålet i samskrivingsdokumentet.
  5. Elev 3 vurderer i hvilken grad svaret er korrekt eller utfyllende nok, og kommenterer svaret i samskrivingsdokumentet.
  6. Elev 4 stiller nytt spørsmål i samskrivingsdokumentet.
  7. Elev 1 svarer på spørsmålet, elev 2 kommenterer svaret osv. På denne måten rullerer rollene i gruppen. Husk: Bruk tida mens de andre skriver til å forberede neste spørsmål. Det blir snart din tur til å spørre!
  8. Hold på slik til dere har repetert alt dere skal kunne om kommunikasjon.
  9. Gå gjennom teksten til slutt og bli enig om en felles repetisjonstekst som oppsummerer det læreplanen sier dere skal kunne om temaet kommunikasjon.

 

Slik bruker du verktøyet samskriving. ndla.no

NB! Du må klikke på fullskjermikonet for å kunne følge med i instruksjonen.

Introduksjonsvideo for samskriving på NDLA
Forfatter: Tor-Martin Karlsen