Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 13.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for repetisjonsoppgave 

Faktasjekk

Her er noen repetisjonsspørsmål du bør kunne svare på etter å ha lest kapitlet Markedsføringsbegrepet. Prøv så godt du kan å gi eksempler og knytte lærestoffet til virkelige organisasjoner du kjenner eller har lest om.

 

Repetisjonsspørsmål

 

 1. Hvilke sektorer sorterer vi organisasjoner i?
 2. Hva er felles for organisasjoner?
 3. Hva kan være årsaken(e) til at tjenester kan være vanskelige å levere?
 4. Hva beskriver Maslows behovspyramide?
 5. Hva er et marked?
 6. Hva er markedsføring?
 7. Hva kjennetegner bedriftsmarkedet?
 8. Hva er en markedsføringsaktivitet? Gi eksempler.
 9. Hva er PR? Nevn et eksempel på PR som du har lest om i det siste.
 10. Hva er direkte markedsføring (DM)? Referer til eksempler du har sett.
 11. Hvilken rolle spiller markedsføring i dagens samfunn?