Fagstoff

Teknologisk globalisering

Publisert: 13.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Take off

Siden vikingene rodde og seilte skipene sine i norske fjorder og like til Island, Grønland og Vinland, har vi for lengst vent oss til speedbåter og cruseskip. Bilene og flyene har revolusjonert passasjertransporten. Det er lettvint og billig å reise. Fjerne turmål er bare noen timer unna, uansett hvor de ligger på kloden.

Eksempel

Det tar nå like lang tid å reise fra Oslo til Fiji som det for 150 år siden tok å reise fra Oslo til Halden. Uten jetflyet ville det neppe ha vært pakistanere i Norge.1 

Massemedier som fjernsyn, radio og nettaviser gjør at vi med egne ører og øyne kan oppleve begivenheter fjernt fra vår egen stue. I tillegg gir fjernsynet og PC'en det mulig for oss å oppleve disse hendelsene i det samme øyeblikk som de skjer. Posten var en stor nyvinning på 1800-tallet, men mens engstelige familier ventet i måneder på et brev fra en sønn eller datter som hadde emigrert, opplever vi i dag en samtidighet i tid som legger en ny dimensjon til globaliseringen.

 

Globalisering 

Spørsmål

Se TV-klippene. Drøft hvilken betydning det har at vi i Norge får umiddelbar dekning av en gruveulykke i Kina og et vulkanutbrudd på Hawaii?

Gruveulykke i Kina 

Vulkanutbrudd Hawaii 

Det er informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) og spesielt innføring av verdensveven, det som blir kaller World Wide Web (www), som fremfor alt har medvirket til den globaliseringen vi er vitne til på alle områder i dag. (Se fig.) [animert]. Patentet til Tim Berners-Lee er ikke eldre enn fra 19912 . På denne tiden hadde vi så vidt begynt å sende e-post til hverandre. Utviklingen av bredbånd og satellittkommunikasjon har medvirket til et kvantesprang i utviklingen slik at bilde, tekst og lyd, pengetransaksjoner og informasjon av alle slag farer over hele kloden på sekunder.

Din generasjon har vokst opp med disse kommunikasjonsmidlene, og mobil - og smarttelefoner er selvsagte ting. Å være on-line er nærmest et «must» og et krav fra all norsk ungdom samme hvor han eller hun reiser i verden. Dersom du bruker Global Positioning System (GPS), er du overvåket av satellitter. Du kan hele tiden vite hvor du er (lengdegrad, breddegrad og høyde). Systemet ble først tatt i bruk i 1995.

Mobiltelefonene har på få år fått en utbredelse som få kunne tenke seg. Også folkegrupper rundt omkring i verden som tidligere har levd nokså isolert, har tatt i bruk «mobilen» for å kommunisere med hverandre. Dermed blir de trukket inn i den globale sfæren.

Disse tekniske informasjonssystemene har også fått viktige ringvirkninger som viser hvordan de fire sektorene - teknologi, økonomi, politikk og kultur, som vi her har skilt fra hverandre, henger sammen.

Oppgaver

IKT

Kommunikasjonsteknologien har raskt forandret vår virkelighet, og vi snakker nå gjerne om at vi lever i informasjonsalderen.

  1. Hva innebærer det at vi lever i «informasjonsalderen»?
  2. Hvilke ringvirkninger har informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på individuelt plan, lokalt plan, nasjonalt og internasjonalt? Stikkord: Økonomi, politikk, kultur.
  3. Beskriv hvordan IKT har ført til den globaliseringen vi er vitne til i dagens samfunn. Kunne vi fått denne utviklingen uten IKT?

Reising

Ungdommer reiser mer og oftere på ferieturer, studieopphold og studentutveksling til utlandet sammenlignet med tidligere ungdomskull.

  1. Hvorfor tror du dette er så populært?
  2. Hva er det som har gjort dette mulig for større grupper enn tidligere?
  3. Hvordan tenker du dette bidrar til globalisering?

Amerikabrev og Skype

Håndskrevet brev fra atten-nittiårene. Foto.Amerikabrev  Seint på 1800-tallet emigrerte tusenvis av norske ungdommer til Amerika. Mange foreldre så aldri barna sine igjen, men de sendte brev fram og tilbake. Disse brevene tok flere måneder over Atlanteren. I dag kan ungdom i utlandet snakke med foreldrene på Skype for eksempel.

  1. Hva tror du emigrantungdommene kommuniserte hjem? Sammenlign med hva ungdom på utenlandsopphold vil kommunisere med foreldrene om på Skype. Lag gjerne et rollespill.
  2. Hvordan tror du Amerikabrevet bidro til globalisering?