Oppgave

Gruppeoppgaver: Yrkesvalg

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Gruppeoppgaver som passer for grupper på to elever.

Oppgave 1

Tema: Hvilke jobber passer for meg?

Ta testene nedenfor. Diskuter i gruppen rundt eget arbeid med testene.
Tidsramme: en time.

Oppgave 2

Tema: Intervjuer om yrkesvalg.
Tidsramme: en dobbelttime + hjemmearbeid + tid til framføring. Noe tid til forberedelse/avtaler.

Resultatet er korte presentasjoner som holdes for klassen eller leveres i skriftlig form.

Arbeidsdeling: Dere avtaler intervjuer med ulike yrkesutøvere og evt. arbeidsgivere/ledere innen en del ulike yrker. Dere jobber sammen om å finne informasjon. Oppgaven med å presentere fordeler dere mellom dere.

Tema for intervjuene:
Hvilke yrkesvalg som gir minst mulig risiko for arbeidsledighet de nærmeste årene? Noen stikkord: Utdanning, erfaring, framtidsutsikter, konjunkturer, arbeidsmiljø 

Oppgaver
Relatert innhold

Teoretisk stoff