Fagstoff

Det nasjonale og det globale

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jeg er Charlie

Striden om karikaturtegningene og ytringsfriheten og dens grenser belyser det vi skal fokusere på i denne delen - nemlig forholdet mellom kultur og kommunikasjon og spenningsfeltet mellom det nasjonale og det globale.

Jyllandsposten og karikaturtegningene av profeten Muhammed

I 2005 publiserte den danske avisen Jyllandsposten 12 tegninger av profeten Muhammed. Redaktøren hadde neppe regnet med hva konsekvensene skulle bli. En av illustrasjonene viste en "morsom tegning" av en skjeggete mann med en bombe i turbanen. Sett fra dansk side den gang var det nok en uskyldig framstilling av at enkelte muslimer stod bak terroraksjoner slik som verden hadde sett i New York 11. september 2001 og i Madrid 11. mars 2004.

Da tegningene ble kjent i Midtøsten, ble det en kraftig reaksjon. Det ble skrevet om blasfemi – som ofte forstås som gudsbespottelse. Siden karikaturene også ble trykket i norske aviser, ble både norske og danske ambassader brent i Damaskus i Syria. Danske, norske og andre vestlige flagg ble brent i Gaza og andre steder. Flere redaktører og tegnere ble drapstruet. På dette klippet ser du hvor sterke reaksjonene var i muslimske land.

Muhammeddemonstrasjoner mot Danmark       

Koranen har et forbud mot avbildning av guddommen. Dette omfatter ikke bare Allah, men også profeten Muhammed. Derfor har tegningene opprørt svært mange muslimer. Fra vestlig side ble det argumentert med at ytringsfriheten medfører at det går an å fleipe med de fleste ting, også religioner. I klippet ser du den norske redaktøren Vebjørn Selbekk, som valgte å trykke tegningene i sin kristne avis, i møte med en representant for Islamsk Råd og  daværende Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per E. Kokkvold.

Kokkvold om ytringsfrihet 


Episoden er en god illustrasjon på det vi drøftet i KK1 om kommunikasjon. Selv om avsenderen kanskje ikke hadde ment å være støtende, ble det av enkelte mottakere oppfattet slik. Mottakeren oppfatter på sine egne premisser, noe avsenderen ofte glemmer.


Etter karikaturtegningene har vi hatt flere store konfrontasjoner mellom en vestlig kulturkrets med sin vektlegging av ytringsfrihet og en muslimsk kulturkrets som selv føler seg krenket om Profeten blir det. I september 2012 ble  filmen "Innocence of Muslims" utgitt anonymt. Det kom seinere fram at det var en amerikaner med egyptisk kristen bakgrunn som stod bak. Filmen vakte lignende reaksjoner som de vi så etter karikaturtegningene.

Satiremagasinet Charlie Hebdo og publisering av karikaturer

I Frankrike representerer satire som sjanger en lang historie og sterk tradisjon. Charlie Hebdo er et satirisk magasin som har røtter tilbake til opprøret i Paris i 1968. Under ulike navn har magasinet eksistert siden 1970-tallet, og siden da har det harselert og gjort narr av makteliten, først og fremst ved hjelp av karikaturer. Magasinet har slått i alle retninger - presidenter, paver, alle slags ekstremister, jøder og palestinere, Gud og Jesus, Buddha - og Muhammed - har fått gjennomgå.

Mange ble skremt av reaksjonene da karikaturstriden brøt ut første gang i 2005, og det var få som valgte å trykke Jyllandpostens tegninger. Charlie Hebdo var ett av unntakene. De valgte å trykke alle de tolv tegningene. Ikke nok med det - de lagde også sine egne karikaturer. På forsiden figurerte en person som kunne ha mange likhetstrekk med Muhammed. Uttrykket i ansiktet var fortvilelse og i en snakkeboble stod det: "Det er hardt å bli elsket av idioter". I tilknytning til tegningen stod det også: "Muhammed fortviler over fundamentalister". Etter dette ble magasinet anklaget for blasfemi av noen muslimske organisasjoner, og det hele endte i en rettssak i 2007. Magasinet ble frikjent, men har siden måttet leve med trusler. Den 7. januar 2015 gjorde terrorister alvor av truslene. 12 mennesker ble drept i et attentat - deriblant redaktøren og flere av bladets fremste tegnere.

Med terroranslaget mot Charlie Hebdo har karikaturstriden blusset opp igjen, og det stilles spørsmål om man var for feig forrige gang, den gang Jyllandsposten, Charlie Hebdo og en liten norsk kristen avis ble ganske alene om å trykke tegningene. Det diskuteres også hva blasfemi innebærer og om ytringsfriheten skal ha noen grenser.

Til refleksjon og diskusjon

I forbindelse med filmen "The Innocence of Muslims" har Afnan Ahmed (17) et innlegg i Si;D i Aftenposten (19. september 2012) under overskriften "Min kjære profet hånes". Her er første del av innlegget: 

For hver gang de håner Muhammed (fred være med ham), blir min kjærlighet og respekt sterkere. For til og med i hans tid ble han hånet og behandlet dårlig. Hver gang dette skjer, hver gang karikaturer oppstår, så har man et ord å forsvare seg med: ytringsfrihet. Jeg begynner å lure, har friheten til å ytre seg blitt sterkere enn respekt? Har denne friheten retten til å trå over andre verdier? Er ytringsfriheten blitt sterkere enn toleranse og respekt?

 

Her er resten av innlegget: "Min kjære profet hånes - Innlegg av Afnan Ahmed" 

  1. Drøft dette i lys av  Per Edgar Kokkvolds uttalelse om ytringsfrihet i klippet over.
  2. Både i Afnan Ahmeds og Per Edgard Kokkvolds innlegg omtales kulturelle verdier. Hva er egentlig kulturelle verdier, og hvordan skiller de seg fra meninger og holdninger?
  3. Synes du det kan se ut som den vestlige verden har gitt ytringsfriheten en overordnet verdi, mens man i Midtøsten har forbeholdt det guddommelige den plassen? Hva kan i så fall dette komme av?
  4. Når føler DU deg krenket? Kan du si noe generelt om det? Har det eller har det hatt noe med kulturelle verdier å gjøre?
  5. Som redaktør, ville du ha trykt tegningene i avisen din, eller lagt ut et youtube-klipp av filmen på nettsidene, dersom du visste at de hadde blasfemisk innhold? Etter terroranslaget mot Charlie Hebdo tar mange til orde for at alle bør trykke tegningene? Hva synes du?

Ressurser

Les mer om satire som sjanger her
Les mer om hva blasfemi innebærer her
Les om filmen Innocence of Muslims 

Oppgaver

Generelt