Oppgave

Tarjei Vesaas: Fuglane

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Forfatteren Tarjei Vesaas i dikterstua si hjemme i Vinje i Telemark (1964)

 

(Han klarte seg fint uten pc, men ville kanskje satt pris på et digitalt arkiv likevel?)

 

Portrett av Tarjei VesaasTarjei Vesaas (1897-1970)  

Introduksjon

Den norske høymodernisten Tarjei Vesaas (1897–1970) er kjent for sine prosalyriske og symbolrike romaner. Karakterene hans er ofte ensomme og isolerte, og de gir leseren et annet blikk på verden og virkeligheten enn det som er vanlig.

 

I romanen Fuglane er det hovedpersonen Mattis som får denne outsider-rollen. Mattis er ikke like "skarp" og rask i oppfatningen som andre, og folk i bygda kaller han for Tusten. Han er ikke i stand til å skjøtte et vanlig arbeid. Han forstår heller ikke vanlige menneskers humor og ironi, og tankene og fantasien hans tar ofte helt andre veier enn hos andre.

 

Mattis bor i ei hytte sammen med søstera Hege, som har tatt seg av ham i mange år og som sliter og strever for å livnære dem begge.

 

Oppgave 1

Vesaas som modernist

Les om Tarjei Vesaas i NDLAs språk- og litteraturhistoriske tidslinje. Hvorfor er Vesaas en sentral modernist i norsk litteratur?

Trøndelag Teater satte opp en dramatisert versjon av Fuglane i 2010. Øyvind Brandtzæg spilte rollen som Mattis i denne oppsetningen.

 

Mattis prøver blant annet å tjene noen penger som fergemann.

Bilde fra forestillinga "Fuglane" på Trøndelag teater i 2010Fra en oppsetning av "Fuglane" på Trøndelag Teater i 2010    

Oppgave 2

Tarjei Vesaas: Fuglane (1957)

Les kapitlene fem og seks i Fuglane av Tarjei Vesaas.

 

  • Gjør kort rede for den ytre handlingen i de to kapitlene. 
  • Hvem har synsvinkelen i romanen? Hva oppnår forfatteren med dette grunnleggende valget?
  • Hvorfor oppstår det en konflikt mellom Hege og Mattis, selv om ingen av dem i utgangspunktet vil den andre noe vondt?
  • Hva sier dette utdraget om Mattis' forhold til søsteren? Mangler han empati?
  • Når Vesaas gjengir tankene til Mattis, bruker han for det meste tredje persons form. Men noen ganger glir han nesten umerkelig over i jeg-form. Finn noen eksempler på dette.