Fagstoff

Problemløsende metode

Publisert: 21.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Planlegging. Foto.

Som helsefagarbeider må du kunne kartlegge brukeres og pasienters funksjonsnivå og behov for bistand. Ut fra dette skal du, i samhandling med brukeren eller pasienten, kunne lage egne forslag til planer for den pleien som skal bli gitt.

Problemløsende metode i sykepleie

Problemløsende metode blir også omtalt som sykepleieprosessen, og den beskriver hvordan vi kan gå fram for å sikre helhetlig og individuell sykepleie.

Hensikten med en slik metode eller plan er å sikre at brukeren får den hjelpen han eller hun har krav på, og at vi jobber mot felles mål og er løsningsorienterte. I tillegg er det en lovpålagt oppgave å dokumentere de tilbudene brukeren får.

For at du skal kunne yte god sykepleie, må du som helsefagarbeider skaffe deg opplysninger om brukeren. Opplysningene gir deg oversikt over hva han eller hun trenger hjelp til, og de danner grunnlaget for å skrive en plan.

Nedenfor kan du se eksempel på hvordan det er mulig å bruke den problemløsende metoden i sykepleien slik at Sofie Olsen skal få dekket behovet sitt for ernæring.

Metoden består av fem trinn

Activities of Daily Living (ADL)

Den problemløsende metoden kan også brukes i andre sammenhenger der vi tilbyr hjelp til en bruker, for eksempel når en bruker trenger hjelp til å utføre dagliglivets aktiviteter – såkalt ADL.

Eksempler på dagliglivets aktiviteter kan være:

 • å kle av og på seg
 • å lage og spise mat
 • å holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene
 • å være sammen med andre
 • å ta ansvar for sin egen økonomi
 • å planlegge og gjøre innkjøp

Du kommer til å møte mange brukere som trenger hjelp til å utføre aktiviteter i dagliglivet – ADL. Da må du hjelpe dem med å finne oppgaver de kan greie selv, og du må hjelpe dem med det de ikke greier.

Når man skal vurdere hvilke pleietjenester en person eventuelt trenger, kan det være nyttig å måle funksjonsgraden til personen. Også her kan du bruke den problemløsende metoden, men i denne sammenhengen kaller vi det en aktivitetsanalyse.

Ulike typer pleieplaner

En pleieplan er en skriftlig plan for sykepleien, og den inngår i sykepleiedokumentasjonen, som er sykepleiedelen i pasientjournalen. Det finnes mange forskjellige typer pleieplaner, og det er for eksempel forskjell på en administrativ og en pedagogisk pleieplan. Det er vanlig å bruke ulike dataprogrammer til å skrive pleieplaner.

Utfordringer til deg

 1. Hva er problemløsende metode, og hva er hensikten med å bruke den?
 2. Hva er en pleieplan, og hva bør den inneholde?
 3. Hvordan skaffer du deg informasjon om en bruker?
 4. Gå sammen to og to. Ta utgangspunkt i deres egen skolehverdag og lag et forslag til hvordan dere kan bruke den problemløsende metoden i skolearbeidet.
 5. Hva er forskjellen på en administrativ og en pedagogisk pleieplan?
 6. Hva betyr ADL?
 7. Hva er en aktivitetsanalyse?
 

Relatert innhold