Oppgave: Drøfte

Wallraffing

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag  

Tidsbruk

3–5 timer

 

Vanskegrad

vanskelig

 

Eksempel

SKUP-prisen 2015

 

Egenvurdering

– Har du funnet eksempler som kan belyse problemstillingen fra flere sider?

– Har du satt deg inn i sakene, slik at du kjenner hvilket utfall saken fikk?

– Har du tatt med ulike synspunkter på problemstillingen i drøftingen din?

– Er argumentasjonen din saklig og relevant?

 

 

Journalisten Günter Wallraff har blant annet skrevet om hvordn det er å være tyrisk fremmedarbeider i Tyskland.Journalisten Günter Wallraff har blant annet skrevet om hvordan det er å være tyrkisk fremmedarbeider i Tyskland. 

Hør P2-Akademiet om "wallraffing":

Å bli den andre
Opphavsmann: NRK
 

Drøftingsoppgave

  1. Lytt til innslaget fra P2-akademiet. Hva oppnår journalisten ved "å bli den andre"?
  2. Lag en skriftlig utredning der du nevner eksempler på saker der journalister har opptrådt med falsk identitet.
  3. Hvorfor valgte journalisten denne framgangsmåten?
  4. Hvilken konsekvens fikk disse avsløringene.
  5. Drøft i hvilken grad det er presseetisk forsvarlig at en journalist utgir seg for å være en annen enn den han eller hun virkelig er.