Oppgave: Arbeidsoppdrag

Kommunikasjon og identitetsmarkører

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon

 

Tidsbruk

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Egenvurdering

- Har du studert bildene grundig slik at du kan begrunne måten du tolker bildene på?

- Er bildeutvalget du selv har gjort, mangfoldig og spennende?

- Er tekstene og/eller lydkommentarene dine informative, slik at andre kan lære noe av presentasjonen din?

Bilde av Brannsupportere.
  

Oppgave

Klær, hårfrisyre, jakkemerker og tatoveringer er eksempler på måter å kommunisere på. Hvilke signaler vi ønsker å sende til omverdenen, er avhengig av hvem vi mener vi er, hvor vi befinner oss, og hvem vi er sammen med.

  1. Studer de sju bildene i slideshowet.
    Hva forteller de om identiteten til personene på bildet?
    Hvilke elementer er det som skaper det inntrykket du har av personene?
  2. Lag en presentasjon (for eksempel i PowerPoint) eller en fotofortelling (for eksempel i Photostory) der du viser fram bilder av ulike måter å kommunisere med omgivelsene på. Legg gjerne til korte tekster eller lydklipp som forklarer hva bildene forteller om mellommenneskelig kommunikasjon.
Relatert innhold

Generelt