Oppgave

Debatt om soling

Publisert: 09.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Debattoppgaver i forbindelse med soling og helseråd fra myndighetene.

Solarium. Foto.Solarium.
Opphavsmann: Conscious
 

 


 

Bilde av solaSola.

 


 

 

Tran som helles over i en skje. Foto.Tran.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

 

 

Diskuter i klassen

Er soling populært blant 16-åringer?
Hvorfor? / Hvorfor ikke?
Er du villig til å risikere solskader for å bli brun?

Er du opptatt av dette når du soler deg?

  • ønske om å bli brun.
  • D-vitaminproduksjon for bedre helse.
  • fare for å bli solbrent.
  • økt fare for skrukkete hud eller hudkreft om mange år.

 

Debatt om anbefalte solingsdoser

Professor i biofysikk, Johan Moan, mener at mange vil ha positiv helseeffekt av å sole seg mer, slik at de får produsert større mengder D-vitamin, men helsemyndighetene er svært skeptiske til at folk bør få mer sol. Antallet nye tilfeller av føflekkreft er i dag sju ganger større enn for femti år siden. Samtidig forskes det på mange positive helseeffekter av soling. 1

"Om nordmenn sørget for å få dobbelt så mye sol, ville vi kanskje fått dobbelt så mange, altså 250 flere, dødsfall som følge av føflekkreft. Men samtidig ville vi etter all sannsynlighet spare 3000 liv i året som nå går tapt av indre kreftformer." 2

  • Hvilke råd lytter du til?
  • Bør helsemyndighetene tilrå mer soling?
  • Hva ville du gjort hvis du hadde ansvar for å gå ut med råd i denne sammenhengen?

 

Debatt om ekstra D-vitaminer i maten

Nasjonalt råd for ernæring følger nøye med på all forskningen som foregår og har foreslått flere tiltak for at befolkningen skal få i seg nok d-vitamin.
Et av forslagene er å berike all melk med vitamin D, berike enkelte matoljer og øke mengden D-vitamin i margarin.
De vurderer fortløpende om den anbefalte mengden D-vitamin til folk flest bør økes.
Siden D-vitamin er et fettløselig vitamin, lagres det i kroppen.
De som har forhøyet kalsium eller fosfat i blodet bør ikke ta tilskudd av vitamin D. Overdose over lengre tid kan gi skader. D-vitamin

  • Vil du anbefale at det kunstig tilsettes vitaminer til matvarer på et nivå som de fleste har godt av, men enkelte ikke tåler?
  • Hva bør myndigheten gjøre i denne sammenhengen?
Oppgaver
Relatert innhold

Faglig