Bilde

Nøyaktige notater fra feltarbeidet er nødvendig for å lage en god rapport.

Publisert: 26.06.2011