Fagstoff

Planlegging av feltarbeid

Publisert: 04.07.2011, Oppdatert: 04.08.2017
Planlegging av feltarbeid.

Alle vi som har biologi som fag, lærere som elever, får en rask, spennende og intens start på skoleåret. Det er mye som må forberedes rett før vi skal ut på feltarbeid, men en del av forberedelsene må gjøres flere måneder i forveien.

Eksempler på feltundersøkelser som betinger at du har søkt om tillatelse i god tid før feltarbeidet, og at du får innvilget tillatelsen:

 

Lemen. Foto.For å drive fangst av smågnagere må du søke om fellingstillatelse god tid i forveien. 

To som sitter i båt og trekker garn.For å drive med prøvefiske med garnsett må du ha tillatelse fra grunneiere. 

Tre personer som står i elva.Hvis du ønsker å gjennomføre prøvefiske (eventuelt med elapparat) som en del av kartleggingen i en elv, må du ha tillatelse fra grunneiere og samarbeide med forvaltningsorganet for dette (fylkets miljøvernavdeling).

Tidfesting

Dagene som skal brukes til feltarbeid, må som regel tidfestes og plasseres i skoleruta i god tid før ekskursjonen hvis man skal være sikker på å få ønsket tidspunkt.

Høst eller vår?

For store deler av landet haster det med å komme ut på feltarbeid om høsten – før planter visner, trekkfugler drar, og insekter finner overvintringsformer. Enkelte steder i landet med tidlig vår kan mai også være en fin tid for feltarbeid. Dette kan imidlertid være vanskelig hvis elever fra både Vg2 og Vg3 går i samme biologiklasse.

En fordel med å legge feltarbeidet til våren er at man får god tid til forberedelser og kan jobbe mer effektivt og målrettet når man er ute. Ulempen med vårekskursjon er at man ikke får nytte av erfaringer og materialet gjennom skoleåret.

Antall dager?

Læreplanen sier ikke noe bestemt om hvor mye tid man skal bruke på feltarbeidet, men kompetansemålene som er knyttet til feltarbeid i BI1, er så omfattende at de neppe kan oppnås på mindre enn to hele dager. Noen bruker to dager i BI1 for å prioritere en lengre tur i BI2. Mens noen reiser på flere dagsturer til ulike biotoper, velger andre å overnatte og bruke flere dager i samme område. For skoler som ligger nært et egnet naturområde, kan feltarbeidet foregå i flere kortere økter over lengre tid og kanskje gjennom flere årstider.

Ekskursjonsområde – valg av naturtype

Valget er i stor grad begrenset av tilgjengelighet, årstid og økonomi (reise/overnatting). Et av kompetansemålene krever ”arter fra ulike biotoper”, men siden vi kan finne flere biotoper i ett naturområde (for eksempel rabb, myr og snøleie i fjellet), er ikke dette begrensende for valg av område.

Som nevnt tidligere haster det med å komme ut om høsten mens det ennå er mye liv, men hvis man velger et ekskursjonsområde som ligger nært skolen, kan man fordele feltarbeidet over lengre tid og gjerne over flere årstider. Vinterekskursjoner kan gjennomføres i en lengre periode, men nysnø er en fordel når man skal se etter spor og sportegn.

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff