Fagstoff

Fra runepinner til SMS

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 28.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon logo  

Huskelappen

Kommunikasjon er utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. Kilde: snl.no 

 

Kommunikasjonsmidler er tekniske løsninger som bringer mennesker sammen, slik som buss, tog og datateknologi.

 

helleristningFor flere tusen år siden risset våre forfedre inn tegninger i fjellet. Slik kommuniserte de med hverandre, og slik kommuniserer de fortsatt med oss som lever i dag.  

 

Kommunikasjon i historisk perspektiv

Middelalderens runepinner og dagens SMS-er har mye til felles. Kjærlighetserklæringer er nemlig ikke en nymotens oppfinnelse! Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Det er bare formen og formidlingskanalene som har endret seg.

I løpet av de siste 200 årene har det skjedd et teknologisk kvantesprang. I denne videoen tar Torkjell Berulfsen oss med på en tidsreise som går fra veldig gamle dager, via hans egen barndom og fram til vår tid.

Perioden fra 1700-tallet og fram til midten av 1900-tallet var en lesende tidsalder, der boka og seinere aviser og tidsskrifter sørget for informasjon og underholdning. I siste halvdel av 1900-tallet fikk visuelle medier en dominerende rolle. Mange unge norske gutter kan i dag fortelle at de aldri har lest en bok!

På 2000-tallet lever vi i en digital tidsalder der rollene som avsendere og mottakere, eller produsenter og konsumenter, går om hverandre. Hvilken betydning har det for måten vi kommuniserer med hverandre på i dag?

Oppgaver