Fagstoff

KOLS

Publisert: 27.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ung kvinne med blomst

Kronisk obstruktiv lungesykdom, KOLS, er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. De vanligste undergruppene av KOLS er kronisk bronkitt og emfysem.

Bildet viser lungene og bronkieneLunger og bronkier
Opphavsmann: Norsk Helseinformatikk

 


Hos mer enn 90 % av alle KOLS-pasienter er årsaken røyking. Andre årsaker er arvelige faktorer eller luftforurensning. For mange er KOLS også endestadiet av astma.

Tilstanden forekommer hos 10–20 % av voksne personer. KOLS utvikler seg over mange år, og de fleste som får KOLS, er eldre enn 40 år.

Å leve med KOLS betyr å leve med dårlig pust. Det medfører at man ikke klarer å være like aktiv som man kanskje ønsker, men fysisk aktivitet er likevel en viktig del av behandlingen.

Å leve med KOLS gir ofte også psykiske reaksjoner.

De vanligste symptomene hos KOLS-pasienter er

 • hoste
 • hyppige luftveisinfeksjoner
 • tung pust
 • redusert fysisk yteevne

Symptomer på kronisk bronkitt

En person som har kronisk bronkitt, er tungpustet. I tillegg er det vanlig å hoste, ha økt slimproduksjon og hyppige luftveisbetennelser. Pasientene blir verre når de ligger om natten, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. Sent i sykdomsforløpet får pasientene for lite oksygen, noe som kan gi hjertesvikt.

Symptomer på emfysem

Emfysempasienter har ofte mistet mellom 50 % og 70 % av lungevevet når symptomene inntrer. Tungpustethet kommer vanligvis først. I begynnelsen er det som oftest lite hosting og slimproduksjon, og tungpustetheten føles best ved utpust under fysisk aktivitet. Etter hvert opptrer tungpustethet også ved svært lett aktivitet og i hvile. Sent i sykdomsforløpet vil pasienten være uttalt tungpustet med hurtig pust og lufthunger. Ettersom sykdommen ødelegger lungenes elastisitet, vil pasientene ofte få en tønneformet brystkasse.

Hvordan behandles tilstanden?

KOLS kan ikke helbredes, og målet med behandlingen er å redusere plagene til et minimum.

Egenbehandling kan være

 • å slutte å røyke
 • å drive regelmessig fysisk aktivitet
 • å redusere luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom og eksos
 • å skaffe seg innsikt i sykdommen og hvordan man skal gjennomføre behandlingen

KOLS-pasienter behandles også med

 • betennelsesdempende medisiner
 • medikamenter som utvider trange luftveier
 • slimløsende medisin
 • antibiotika ved luftveisinfeksjoner forårsaket av bakterier
 • lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • tilførsel av oksygen ved akutt innleggelse på sykehus
Relatert innhold