Fagstoff

Grunnleggende behov

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

I Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948 ble det slått fast at mennesket hadde rett til å få dekket grunnleggende behov som mat, helse, utdanning og arbeid med et menneskerettslig innhold.

En ung mann og dame nyter en kopp kaffe på en kafe. Foto

 

Jente som sover. Foto.Behov for søvn   

 

 

 

Kvinne omfavner barn på sykkel. foto.Behov for kjærlighet og omsorg   

 

 

Med behov forstår vi noe vi trenger. Grunnleggende behov kjennetegnes ved at de er svært viktige for menneskets vekst og utvikling. En del av de grunnleggende behovene er behov for livsnødvendigheter, slik som mat, drikke og luft.

Det finnes en mengde ulike måter å forklare behov på. Selve ordet behov viser til noe vi trenger. Et eksempel kan være at når vi er sultne, trenger vi mat, ellers blir vi slappe og uopplagte. Et annet eksempel kan være at en liten baby trenger å sove mye for å greie å ta inn alle nye lyder og inntrykk. De ulike behovene kan oppstå til forskjellige tider på dagen, men det som kjennetegner dem, er at vi trenger dem.

Maslows behovspyramide

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som er mest kjent for sin teori om menneskers grunnleggende behov. Han mente at behovene må oppfylles nedenfra i pyramiden. Når de fysiske behovene er dekket, begynner vi å søke mot andre behov, og vi motiveres til å få disse dekket.

Maslows behovspyramide med ulike bakgrunner. Illustrasjon.Foto.Maslows behovspyramide

Maslow delte de grunnleggende behovene inn i fem hovedgrupper:

  1. fysiske behov
  2. behov for sikkerhet
  3. sosiale behov
  4. behov for aktelse
  5. behov for selvrealisering

Utfordringer til deg:

  1. For bedre å kunne forstå hva Maslow mente med behovspyramiden, kan du prøve å tenke på dine egne behov. Hva skjer for eksempel med humøret ditt eller energi din hvis du er veldig sulten eller trøtt? Hvor opplagt er du da til å være sammen med venner? Eller hvordan er sjansene dine til å yte noe i gymmen? Tenk igjennom hva som påvirker kroppen din, og hva som må til for at du skal føle deg tilfreds. Hvilke behov må være dekket hos deg for at du skal kunne klatre i Maslows behovspyramide?
  2. Tegn og forklar Maslows behovspyramide.
  3. Hva er et behov? Lag en liste over dine behov. Tenk deg at du skal tilbringe et år på en øde øy. Hva må du ha tilgang til eller ha med deg til øya? Del behoven dine inn i tre grupper: livsnødvendige, nødvendige og slikt du bare «må ha». Hvor i Maslows behovspyramide vil du plassere de ulike behovene du har?
  4. Mange vil si at de må ha mobiltelfon og datamaskin. Dette er behov som ikke fantes for 50 år siden. Hvordan har disse behovene oppstått?
  5. Tenk deg at du skal begynne på en ny arbeidsplass. Bruk Maslow til å forklare hvilke behov du har i forbindelse med arbeid.

 

Relatert innhold