Oppgave: Yrkessituasjon

Yrkesetiske dilemma: Hvem får være med?