Oppgave: Yrkessituasjon

Yrkesetisk dilemma: Silje vil være barføtt