Oppgave: Yrkessituasjon

Yrkesetiske dilemma: Julian ødelegger bibliotekbøkene