Video

Arbeidsglede som stressmestring

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 05.01.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Arbeidsglede = stressmestring


Mange som arbeider i omsorgsyrker opplever stress på jobben. Hvis vi ikke takler presset, kan det føre til dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær. På Sagenehjemmet i Oslo tok leder Inger-Marie Kullerud tak i denne problemstillingen og satte seg som mål å få ned sykefraværet. Resultatet er oppsiktsvekkende. Siden 2006 er fraværet nesten halvert.

I denne filmen forteller Kullerud om hva som skal til for å skape et berikende arbeidsmiljø, med trygge ansatte som hjelper hverandre i utfordrende situasjoner og gleder seg til å gå på jobben. Kunsten er å forstå at alt henger sammen. Hvordan du takler stresset avhenger av hvordan du har det på jobben generelt. Hvis du føler deg verdsatt, kompetent og verdifull, så står du i stormen!Relatert innhold