Fagstoff

Sosiale medier og opphavsrett

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Facebook

 I 2013 hadde Facebook 1,15 milliarder brukere over hele verden. I 2010 var Norge et av landene på toppen med en Facebook-deltakelse på  2,2 millioner. På Facebook kan du finne statsministeren, kongehuset, kjendiser, husmødre, besteforeldre, fjortiser, rasister og fotballfans i skjønn forening.

Nye digitale sosiale medier

På Facebook kan du kommunisere med dine «venner», finne nye venner, planlegge turer, melde deg inn i interessegrupper, diskusjonsgrupper og pressgrupper. På Twitter kan du skaffe deg følgere, på den personlige bloggen din kan du få lesere og kommentarer. På YouTube kan du legge inn filmsnutter som kanskje var beregnet for de nærmeste i familien. Plutselig er de tilgjengelige for millioner av tittere. På Flickr og Instagram har du et stort bildegalleri tilgjengelig.

Sosial samhandling

Det finnes en rekke andre sosiale medier på nettet. Du kan chatte, dele bilder og musikk, følge vennene dine, protestere og sjikanere. Sosiale medier har hatt en sterkere vekst enn noen har kunnet forestille seg. I dag er de tilgjengelige på alle skjermformater.

Sosiale medier har gitt oss arenaer for sosial samhandling som er helt nye i mediehistorien. Ved å projisere ditt «alter ego» i cyberspace, nettrommet, kan du utnytte de mange mulighetene som ligger der. Du kan være anonym, geografisk avstand spiller ingen rolle, du kan føle nærhet, og oppleve samtidighet, selv om den du kommuniserer med sitter på bussen i Sydney eller Montreal.

Sosial avstand

Også sosial avstand kan viskes ut. Du kan knytte kontakter med mennesker du ellers aldri hadde truffet, og med mennesker du sannsynligvis aldri vil komme til å treffe. Grupperinger kan oppstå på tvers av venner og bekjentskaper. Vi ser ikke den vi skriver med og kan derfor også bryte sosiale grenser som ville spilt en rolle i det virkelige liv som alder, kjønn, sosial klasse og yrke.

Språk

Språket vi bruker har trekk fra både skriftlig og muntlig kommunikasjon. De formelle kravene til det du skriver er ikke like strenge som om du skulle publisere en avisartikkel. Men språket vil avhenge av sjangeren. Det er forskjell på å skrive e-post og chatte, mottakeren du skriver til vil ha innvirkning på det språket du bruker. Du kan bruke smileys, såkalte emotikoner, for å oppveie at du ikke kan formidle kroppsspråket.

Deling og opphavsrett

Når du lager en blogg, skriver noe på «veggen» i Facebook, eller lager en wiki, inviterer du samtidig andre til å delta og bidra. Nettbrukerne deler informasjon, utveksler erfaringer, diskuterer, produserer innhold og deler kunnskap med hverandre. Deling og deltakelse er viktige stikkord for nettbruken; men som vi har sett, utfordrer denne delingen også opphavsretten, retten til det åndsverk du har laget. Les mer Hvorfor opphavsrett? 

Når vi lagrer informasjon på et nettsted, blir det tilgjengelig for alle som er tilknyttet nettverket. Ifølge åndsverksloven har opphavsmannen av et åndsverk enerett til kopiering og enerett til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Han har også rett til å skaffe seg inntekt ved at verket blir spredt og utnyttet. Etter åndsverksloven er fildeling uten samtykke utenfor det private området, ulovlig. Les mer om digitale ferdigheter her 

Dersom musikk, tekster eller filmer – også de som finnes på nettet – skal publiseres videre offentlig, må det innhentes samtykke fra opphavsmannen for å kunne bruke det videre. Innenfor vitenskapelig produksjon er det «fair play» å sitere begrensede deler av åndsverket til andre forskere uten samtykke, bare du gjør oppmerksom på hvor sitatet er hentet. Noe annet ville være å stjele åndsverket. Les om opphavsrettbeskyttelse.

 

Oppgaver

  • Hvordan skiller sosiale digitale medier seg fra tradisjonelle medier? Hva er likt og hva er ulikt?
  • Hvordan brukes språket? Hvordan tilpasses språket i forhold til den du kommuniserer med?
  • Hva skiller «dialogen» i digitale sosiale medier fra en vanlig samtale?
  • Ingen har ennå funnet løsningen på fildeling, og mange papiraviser må gjøre endringer fordi færre og færre vil betale for noe de kan få gratis på nettet. Drøft muligheter og begrensinger ved nettaviser fremfor papiraviser.