Fagstoff

Telefon

Publisert: 04.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Alexander Graham Bell. Foto. Alexander Graham Bell

TelefonTelefon
telefonTelefon
Mobiltelefon Kvinne i Bangladesh med mobil
MobiltelefonThaimunk tar bilde med mobil
smsSms
smarttelefonSmarttelefon med app for shopping
Ungdommer med mobiltelefonKommunikasjon  

Alexander Graham Bell tok ut patent på telefonen i USA i 1876. Året etter demonstrerte han telefonen offentlig i Norge. I 1880 fikk Bell-selskapet konsesjon til å åpne telefonvirksomhet i Norge. Telefonen ble fort meget populær. Telefonsentraler ble etablert og telefonlinjer strukket, etter hvert over hele landet1.

Telefonen gjorde det mulig å formidle forståelig lyd over store strekninger. Men det var dyrt. Særlig var «rikstelefon» mellom de større byene kostbart når linjekapasiteten var liten og samtalene skulle styres manuelt. Først i etterkrigstiden ble telefonen automatisert, og siste sentralborddame ble overflødig i Balsfjord i 1985. I 1997 var telenettet i Norge helt digitalisert.

SentralbordSentralbord Det er ikke før utviklingen av mobiltelefonen og økende overføringskapasitet gjennom radiosendere og fiberkabler at telefonen er blitt allemannseie. Utviklingen skjer med stor fart også i utviklingsland, og masaiene som vokter kveget ute på marka i Kenya kan nå kommunisere med landsbyene via mobilen.

MasaiMasai med mobil 

Oppgaver

Diskuter

Les hvordan Paul Mason testet ut mobiltelefonen i Kenya.

Paul Mason 

Hva er mulig ved hjelp av mobiltelefon i et land der veier og jernbaner er i dårlig forfatning? Hva setter grenser for utbredelsen av mobiltelefonen i et slikt land?

Reflekter

Skriv et refleksjonsnotat (bruk bildene til høyre som utgangspunkt)

  • der du kommenterer utviklingen av telefonen og hva den har hatt å si for globalisering.
  • der du ser på hvilken innvirkning telefonen har og har hatt for måten vi kommuniserer på.