Fagstoff

Boken og boktrykkerkunsten

Publisert: 06.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Bibelside

Ordet bok kommer av bøk, muligens fordi germanerne skrev på bøketavler. Bøkene kom til Norge for ca. 1000 år siden. De er helt annerledes enn de vi ser i dag. Middelalderens bøker var håndskrevne i stort format, ofte vakkert dekorert. Hver bok var unik og fremstilt i kun ett eksemplar.

Boktrykkerkunsten

Det store skillet i Europas mediehistorie1 skjedde da tyskeren Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten omkring 1450. Boktrykkerkunsten var allerede oppfunnet av kineserne før Gutenberg, men det var Gutenberg som tok teknikken i bruk i Europa. Nå kunne det produseres mange like eksemplarer av den samme teksten. Det medførte at helt identiske tekster kunne leses og studeres på forskjellige steder uavhengig av hverandre.

Johann GuenbergJohann Gutenberg 
Trykkekunsten gjorde det mulig å masseprodusere tekster for et publikum av individuelle lesere – altså fra en til mange – og dette er siden blitt mønsteret for moderne massekommunikasjon. 

Boken som medium

Boken som medium er kjent, og vi skal ikke her skrive bokens historie eller beskrive alle slags typer bøker og trykksaker som finnes. Vi kjenner til at boken har vært oppfattet som trussel og som velsignelse. Bøker er blitt brent på bokbål og bøker er blitt brukt som middel til å få makt. Bokens betydning for spredning av folkeopplysning og lærdom har vært og er fortsatt av grunnleggende betydning. Bibliotekene har i vårt samfunn gitt muligheter for alle til å lese alle slags bøker.Mye av dette har i de senere år blitt erstattet av e-boka.

 

Oppgave

Bokdetektiver blandst stabel med bøker. Illustrasjon.Spredning av kunnskap  

I mer enn 550 år har vi hatt trykte bøker. Hvilke muligheter og begrensinger har den trykte boken som medium? Gjennomfør en sammenligning med dagens elektroniske muligheter for spredning av kunnskap.