Fagstoff

Brev – en fortrolig meddelelse

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Brev

Et brev (lat. brevis = kort) er en skriftlig meddelelse som sendes fra et sted til et annet. Det kan skjelnes mellom mange ulike typer brev som for eksempel: privatbrev, offentlige brev, forretningsbrev og brev som litterær sjanger (epistel). 

PapyrusPapyrus BrevBrev fra dronning Margrete I. e-postbrev. Skjermdump.E-post  

Historie

I Egypt brukte man papyrus å skrive på. Andre steder har bein, potteskår, leirtavler og palmeblad vært brukt. Grekerne og romerne brukte tretavler der skriften ble risset inn i et vokslag. Papyrus ble også brukt og senere pergament. Papiret kom i bruk fra ca 1300-tallet. Konvolutten dukket opp i England i 1820-årene og postkortene i Tyskland fra ca. 1870. Blant papyrusfunnene fra Egypt finnes tusenvis av privatbrev fra 200-600 f.Kr. Romerske brev viser at man ofte brukte en fast formel, ofte bare antydet med ordenes begynnelsesbokstaver.

Brev som litterær sjanger

Brev som litterær sjanger er best kjent hos oss fra Garborgs Knudahei-Brev og Nils Kjærs Epistler. Men også mange andre skribenter har brukt den formen. Epistlene (gr. tilsende) i Det nye testamentet er brev som blant annet Paulus skrev til de første menighetene.

Privatbrevene formidler meddelelser og hendelser og oppfordringer til mottakeren, ofte familiemedlemmer og venner. Offentlige brev er myndighetenes henvendelser til andre offentlige etater eller til privatpersoner om diverse pålegg og meddelelser. Forretningsbrev er som ordet sier, forretningsrelatert.

Forskere som studerer kulturhistorie, finner ofte at brev er den beste kilde til å finne ut hvordan mennesker tenkte og handlet. De skrev til folk de kjente, de kunne gi fortrolige opplysninger som ikke kunne trykkes i aviser og blader, brev kjennetegnes ved at de er private, jfr. kjærlighetsbrev. 

 

 

Fra brev til e-post

De første brevene var håndskrevne og sendt med budbringere. Etter hvert ble skrivemaskinen tatt i bruk. Det håndskrevne virker mer personlig og brukes fortsatt ofte når vi sender julekort til hverandre, eller er ute på reise.

Før det ble vanlig med vitenskapelige tidsskrifter, formidlet ofte ulike vitenskapsmenn sine oppdagelser til hverandre ved hjelp av brev.Med oppfinnelsen av telegrafen kunne man sende korte tekster over store avstander på kort tid. I Norge fikk vi den første sivile telegraflinje mellom Christiania og Drammen i 1855.

Posten formidler i dag færre og færre brev, telefon og e-post har overtatt mye av denne sjangeren. Dessuten kan brev sendt med e-post leses av hackere, og telefoner kan avlyttes. Brev er i lukket konvolutt, og hemmelige brev kan til og med forsegles.

Oppgave

  1. Har du noen gang skrevet eller mottatt et privat brev? Hva slags andre brev har du mottatt?
  2. Har du sendt eller mottatt postkort når du har vært på ferie?
  3. Hvilke muligheter og begrensninger har brevkorrespondanse i forhold til digital korrespondanse?