Fagstoff

Fra bilder til alfabeter

Publisert: 08.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kinesiske skrifttegn

Egyptiske hieroglyfer har eksistert fra ca 3000 f.Kr. (muligens med påvirkning fra kileskriften), minoisk skrift fra ca 1200 f.Kr., skrift fra Indus-dalen fra 3000 – 2400 f.Kr. og kinesisk skrift fra ca 1500 f.Kr. Fra Amerika kjenner vi maya-skrift (Guatemala), som er en type hieroglyfer fra ca. 50 e.Kr., azteker-skrift (Mexico) fra ca 1400 e.Kr. Fra vår egen kulturkrets kjenner du sikkert til runer? Her skal vi se på utviklingen fra bilder til skrifttegn.

Piktografiske og ideografiske tegn

De fleste skriftformer går tilbake til piktografiske tegn – bilder. Kinesiske skrifttegn bygger på bilder, men disse er i tidens løp blitt stilisert på finurlige måter slik at vi ikke så lett kan kjenne igjen bildene.

Måten tegnene er satt sammen på gir det sammensatte tegnet ny mening. To stiliserte trær ved siden av hverandre betyr ikke «to trær», men «skog». Et stilisert bilde av kvinne og barn ved siden av hverandre betyr og uttales «god» og ikke «kvinne og barn». Vi har da gått fra piktografiske til ideografiske tegn – de formidler en idé og ikke det de avbilder.

木  tre, 林 skog

女  kvinne, 子 barn,  好 god

Det kinesiske tegnet for «skog» består av to trær. Tegnet for «god» består av symbolet for kvinne og barn. Det sammensatte tegnet står for noe mer enn enkeltdelene. 

Hieroglyfer

De egyptiske hieroglyfene var opprinnelig bildeskrift. Siden brukte man bildene til å uttrykke ord som inneholdt den samme rekken konsonanter. Av dette utviklet det seg tegn for bestemte konsonantgrupper, som igjen utviklet seg til enkeltekonsonanter (alfabetiske tegn).

Langt senere ble vokaler lagt til, og vi nærmer oss dagens alfabeter. Det som kjennetegner alfabetene, er at hver enkelt språklyd har fått sitt bestemte tegn.

hieroglyfisk andAND
Opphavsmann: www.afrostyly.com
Egyptiske hieroglyfer utviklet seg fra piktografiske til ideografiske tegn. Bildet av denne anden for eksempel, gir assosiasjoner. Når bildet skulle leses, måtte man ta hensyn til det består av to fonemer: ʃ ʒ. (Et fonem er minste lydsegment en kan skille fra andre lyder).

De to fonemene kunne også leses som «sønn» fordi både ordet for «and» og «sønn» hadde de samme konsonantene. Da har betydningen av tegnet ikke likhet med tegnet lenger. Sammensetningen med andre tegn ga en nøkkel til hvordan det skulle forstås. 

HieroglyferHieroglyfer
Opphavsmann: Wikipedia

Fordeler og ulemper med piktografisk lesing

Fordelen med et piktografisk system er at folk som ikke kjenner hverandres språk, og som derfor ikke kan snakke med hverandre, likevel kan skrive til hverandre. I tillegg kan tegnene leses på flere ulike språk. Ulempen er at en må lære mange tegn for å være skrivekyndig og lærd, det blir altså et skriftsystem for eliten, ikke for menigmann.

Kanskje en også kan se det som en fordel at en kan utvikle mange ulike kunstferdige måter å skrive tegnene på, såkalt kalligrafi. Med ulike pensler kan skriften få vakre kunstneriske utforminger, nesten som et lite maleri.

Kinesiske skrifttegn
Leverandør: NRK

Japansk er ikke beslektet med kinesisk. Likevel har japanerne adoptert flere kinesiske tegn og lagt til noen av sine egne slik som stavelsesalfabetet kana. Med tegn for stavelser som for eksempel ka, ke, ki, ko, ku og ma, me, mi, mo, mu, kan man stave fremmedord. «Hotell» kan for eksempel skrives slik på japansk med bare tre stavelsestegn:

ホテル (ho-te-ru),

Også andre språk har stavelsesalfabet, for eksempel en del indiske språk, vai i Nigeria og etiopisk:

etiopisk skriftEtiopisk alfabet
Opphavsmann: Ukjent

Etiopisk stavelsesalfabet er basert på det hellige språket geez som brukes i den ortodokse messen. Tegnene kalles fideller.

Alfabetenes utbredelse

Det mest bemerkelsesverdige med alfabeter som brukes i dag, er at de alle kommer fra samme rot. De første alfabetene ble utviklet av semitter ca 1500 f.Kr.. Herfra har de spredt seg utover i hele verden. Se fig.

Alfabetenes geografiske fordelingAll verdens alfabeter
Opphavsmann: Wikipedia

Både hebraiske og arabiske alfabeter ble opprinnelig skrevet med bare konsonanter. Når navnet på Gud i hebraisk ble skrevet med bokstavene JVH, יהוה, kunne det leses Javeh, eller Jehovah, alt etter hvilke vokaler man valgte å legge til. For å hjelpe skolebarna, setter man ofte til noen punkttegn for å angi vokalene. Både arabisk og hebraisk leses fra høyre mot venstre.

Arabisk alfabetArabisk alfabet

De fleste historikere mener at de norrøne runene oppstod blant goterne eller andre germanske stammer rundt Svartehavet i det 2.-3. århundre. Antakelig er runene inspirert av blant annet det greske og latinske alfabetet. Runene spredde seg nordover med folkevandringene. De ble enerådende i Norden fra det 3.-4. århundre og ble brukt i vikingtiden. Når de skulle hugges i stein, ble de stilisert slik at de lettere kunne risses i hardt materiale.

Fra 1100- tallet er de også brukt for dagligdagse beskjeder og meldinger. Funn av såkalte runepinner fra Bryggen i Bergen viser at mange kjøpmenn og andre kunne lese og skrive på denne tiden.

Runene har endret seg opp gjennom tidene. Fra ca 550 – 700 e. Kr. var det overganger fra 24-runers til 16-runers alfabet. Fra ca år 1000 kom runer som var mer tilpasset det latinske alfabetet. Slike runer ble brukt helt fram til ca 1800.

runealfabetetRuner
Opphavsmann: Wikipedia

Runealfabetet er kalt futharken etter de første bokstavene i alfabetet.

futharkenFuthark
Opphavsmann: Rundt om runer
 

 

Oppgaver

  1. Bruk Engelsk-kinesisk ordbok og slå opp engelske ord og uttrykk som "Good morning", "girl" osv. Hør på uttalen og prøve å uttale ordene selv.
  2. Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med henholdsvis det piktografiske skriftsystemet og våre alfabetiske system basert på fonemer?
  3. Skriv navnet ditt med runer. Hent bokstaver fra det lille og det store runealfabetet (se bildene over).