Fagstoff

Skriftlige medier

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Hulemalerier

Menneskene har kommunisert med bilder i mange tusen år før skriften dukket opp. De eldste hulemaleriene vi kjenner til finner vi Frankrike. Alderen på disse anslås å være ca 32000 år gamle, og de ble laget under den perioden vi kjenner som steinalderen.

 Hva slags funksjon hadde hulemaleriene?

Ganske nylig er man blitt oppmerksom på at de som laget hulemaleriene også skrev symboler. Men vi vet ikke om dette var en type skrift eller religiøse eller rituelle symboler.

Inkaenes snorer, fra ca 1200 e.Kr., kunne også hjelpe dem til å huske ting, men skrift er selvsagt noe annet enn bare et middel for å huske.

Inkaenes QuipuInkaenes Quipu

Skriftspråket blir til

Oppfinnelse av skrift er en av de største landevinninger menneskene har gjort. Det er vanlig å regne sumererne i det sørlige Mesopotamia (I dag: Irak) som oppfinnere av kileskriften ca. 3500 f. Kr. Navnet skyldes at skriften fremkom ved at sumererne presset en kantet griffel inn i våt leire slik at det ble dannet kileformede tegn. Disse kunne settes sammen i ulike antall og vinkler.

Kileskrift fra MesopotamiaKileskrift

Også når skrift har bildelignende utseende så er skriften noe annet enn bilder. Eksempel på dette er slik som egyptiske hieroglyfer (hellig inngravering) og noen kinesiske symboler, såkalte piktografiske tegn, så er skriften noe annet enn bilder. Bilder representerer ting, skrift representerer en ytring, ord eller lyder som noen sier eller kan si.

Til skriften er det knyttet koder som forteller leseren hvordan tegnene eller ordene skal forstås. Leseren må kjenne denne koden for å kunne lese bildet. Skrift i denne betydning var og er den største av alle menneskets teknologiske oppfinnelser fordi den flytter tale fra munn og øre til en annen sans, nemlig synet.

HieroglyferEgyptiske hieroglyfer

Skriftspråket - en synliggjort lyd

Skriften endrer ikke bare talen, men også måten å tenke på1. Med skrift åpnes en ny verden. Skrift gir muligheter til å strukturere tanken på en ny måte. Det som er nedskrevet, kan gjentas når som helst og av hvem som helst som kjenner koden.

Uten skrift kunne vi ikke tenke slik som vi gjør, ikke bare når vi uttrykker oss skriftlig, men når vi utformer våre verbale utsagn. Mer enn noen annen oppfinnelse har skriften endret menneskets tenkemåte og bevissthet. Skriften etablerer et språk som er fjernet fra den som tenkte det og skrev det ned. Skriften lever sitt eget liv, noe som talen ikke kunne gjøre, før det ble mulig å gjøre opptak også av muntlig tale.

Uten skrift, er ordet borte idet det var sagt. Derfor fant avsenderen gjerne på ulike knep for at det skulle være lettere for mottakeren å huske det som ble sagt. For eksempel kunne man bruke gjentakelser, billedlige uttrykk, ordtak og liknende som gjorde at budskapet ble lettere å huske. En lyd er borte når den er uttalt, et skriftbilde består. Dette er den store gevinsten med skrift. Lyden er blitt synliggjort – visualisert.

 

Oppgave

1. Forklar hvorfor oppfinnelsen av skrift kan sies å være «den viktigeste av alle menneskelige oppfinnelser». Hva var det som var så epokegjørende?
2. Hvilke fordeler innebærer kunnskapene om skrift i forhold til de tidlige kommunikasjonsmediene som er omtalt i avsnittet ovenfor?