Fagstoff

Fakta, fiksjon eller faksjon

Publisert: 25.04.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Filmer som bygger på fiksjon, kalles spillefilm eller fiksjonsfilm.

 

En dokumentarfilm formidler fakta.

 

Et dokudrama er en faksjon – en mellomform mellom fiksjon og fakta.

 

Ressurser

far med skadet barn    

Se Dagsrevyens reportasje:

Uskyldige dør i Midtøsten  

 

Brennpunktredaksjonen prisbelønte dokumentar om Gaza-blokaden legger vekt på å framstå som mest mulig objektiv og sannferdig. Journalist Tarjei Leer-Salvesen forteller om arbeidet med

Gaza-dokumentaren  

 

Filmplakat Gazas tårer  

Vibeke Løkkeberg har brukt et helt annet filmspråk i filmen Gazas tårer. Hun kaller selv filmen en dokumentarfilm. Men enkelte kritikerne mener perspektivet er så ensidig at filmen må karaktiseres som ren propaganda.

 

Gazas tårer - Offisiell trailer 

Vibeke LøkkebergDen norske filmregissøren Vibeke Løkkeberg har laget både spillefilmer og dokumentarfilmer.

Fakta og fiksjon

Også innen film er det vanlig å skille mellom fiksjon og fakta. Fiksjonsfilm kalles også spillefilm, mens film som handler om faktiske hendelser og personer, kalles dokumentarfilm.

Begrepet "dokumentar" (på engelsk "documentary") kan føres tilbake til det latinske "docere", som betyr å undervise eller belære. På engelsk er det også vanlig å snakke om "non-fiction film".

I en spillefilm er det som skjer, en konstruert hendelse. Skillet mellom dokumentarfilm og spillefilm er imidlertid ikke så lett å trekke, fordi sjangrene låner virkemidler fra hverandre. Hva som faktisk er fakta er nemlig vanskelig å bli enig om, og det er mange spillefilmer som er basert på faktiske opplysninger. Den norske storfilmen Ni liv er et godt eksempel på det.

Vi har også mellomformer der fakta og fiksjon blandes sammen til det som kalles faksjon. Et eksempel på faksjon er dokudrama.

Sannferdighet og objektivitet

Det er vanlig å omtale dokumentarfilm som noe som gjenspeiler virkeligheten, som noe objektivt og sannferdig. Målet er da å holde filmen fri for framstillinger basert på ideologi, moral, personlig smak eller politiske synspunkter.

Problemet er bare at det blir umulig å lage film uten å ta utgangspunkt i en forståelse av en situasjon. Dersom vi skal kreve streng objektivitet, er film gjengitt av et overvåkningskamera et eksempel. Men ingen vil kalle en videostrøm fra et overvåkningskamera for dokumentarfilm.

Den palestinske spillefilmen Paradise Now er basert på en fiktiv historie om to selvmordsbombere på Vestbredden. Er denne filmen mindre sann enn reportasjen i Dagsrevyen eller filmen Gazas tårer?

 

Oppgaver