Fagstoff

Norsk ernæringspolitikk

Publisert: 16.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Nasjonalt råd for ernæring skal gi råd til myndighetene i arbeidet om kosthold, ernæring og helse til befolkningen og helsetjenesten.

 

 

Elever har skolekjøkken.Foto

Du kan lese mer om Nasjonalt råd for ernæring på nettsidene:

Helsedirektoratet  

 

En teskje og en spiseskje med salt. Foto.Statens råd for ernæring kom i 2014 med en tiltaksplan for å redusere saltinntaket til befolkningen. Det er ønskelig at saltmengden reduseres til 5 gram per dag.    

Norge var det første landet i verden som fikk egen offisiell ernæringspolitikk. Vi har lang tradisjon for å gi befolkningen råd om kostholdet. Ernæringspolitikken er kunnskapsbasert. Det vil si at den bygger på forskning og tar hensyn til de betingelsene vi lever under i Norge. Hovedlinjene i politikken er vedtatt enten av Stortinget eller av regjeringen.

Stortingsmelding

De viktigste politiske dokumentene som regulerer dagens ernæringspolitikk, er Stortingsmelding 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen.

Gir råd om kosthold og ernæring

Basert på den nasjonale politikken og internasjonal forskning gir Helsedirektoratet råd til befolkningen om kostholdet. Nasjonalt råd for ernæring er et utvalg som består av forskere som gir myndighetene råd om kosthold og ernæring.

Utvikling i norsk kosthold
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen
 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Praktisk stoff for

Relatert innhold