Fagstoff

Filmens første år

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie

 

Huskelappen

De første levende bildene ble fremstilt av Muybridge i 1878.

 

Louis Le Prince laget verdens første film i 1888.

 

Kinematografen ble

utviklet av brødrene Lumière i 1895.

 

Ressurser

Eadweard Muybridge viste i 1878 de første bildene av en hest i bevegelse. Klikk på bildet for å få hesten til å løpe!Eadweard Muybridge viste i 1878 de første bildene av en hest i bevegelse. Klikk på bildet for å få hesten til å løpe! 

Brødrene Lumiers kinomatograf i 1895.Brødrene Lumières kinomatograf i 1895. 

 

Denne dokumentaren er laget av Eric Rohmer:

 

De franske filmskaperne Jean Renoir og Henri Langlois kommenterer noen av filmene til brødrene Lumière

 

Malteserkorset

I 1896 utviklet tyskeren Oskar Messter det såkalte Malteserkorset. Malteserkorset er forbundet med et rykkhjul som trekker ett og ett bilde fram til porten.

klikk på bildet for å se hvordan mekanismen fungerer.Klikk på bildet for å se hvordan mekanismen fungerer.  

Filmfremviseren vitaskopet ble for første gang demonstrert i 1895 av Charles Jenkins and Thomas Armat. Det var en modifisert verFilmfremviseren vitaskopet ble for første gang demonstrert i 1895 av Charles Jenkins og Thomas Armat. Det var en modifisert versjon av Jenkins phantoscope som viste bilder på en skjerm ved hjelp av elektrisk lys.

Fra stillbilde til levende bilder

Levende bilder ble oppdaget av Eadweard Muybridge i 1878. Han tok en serie stillbilder av en hest i fart, og disse bildene kunne settes sammen slik at det hele fremsto som "levende".

Ved å kombinere filmen fra Kinetoskopet med projeksjonen fra Laterna Magica utviklet brødrene Auguste og Louis Lumière i 1895 sitt eget system for visning av film, kinematografen. Kinematografen gjorde det mulig å vise film for et større publikum. I kinematografen føres filmen over valser med små tenner. Tennene tar tak i perforeringshullene i filmen og trekker den til åpningen bak prosjektorlinsen, kalt porten.

Verdens første film

Verdens første film er bare noen få sekunder. Den ble filmet den 14. oktober i 1888 av den franske oppfinneren Louis Le Prince:I ettertid er det imidlertid brødrene Lumière som har blitt stående som skaperne av "verdens første film". Filmen som dokumenterer arbeiderne som forlater Lumière-familiens fabrikk, ble imidlertid filmet i 1895:

 

I de første årene etter 1895 ble det hovedsakelig laget kortfilmer med dokumentarisk innhold.