Fagstoff

Informasjonsleder i Strømmestiftelsen

Publisert: 01.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Informasjonstjenesten sidespaltebilde

Dette er Strømmestiftelsen:

Stiftelsen beskriver seg selv som ”en norsk utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i det globale sør mulighet til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og mikrofinans”.

 

Strømmestiftelsen har arbeid i 12 land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

 

Egil MongstadInformasjonsleder Egil Mongstad i Strømmestiftelsen 

Studer hjemmesiden til

Strømmestiftelsen.

Hvilken type informasjon finner du på disse sidene?

 

Finner du noen kritiske synspunkter på stiftelsens virksomhet?

 

Hvilke salgsfremmende elementer finner du på siden?

 

Egil Mongstad om informasjonsleder i Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen er en frivillig organisasjon med hovedbase i Kristiansand. Stiftelsen bygger sin virksomhet på kristne verdier, men er religiøst og politisk nøytral i sitt utviklingsarbeid og valg av samarbeidspartnere. 

En viktig del av Strømmestiftelsens arbeid er å få folk til å bidra økonomisk til det arbeidet organisasjonen utfører. Markedskommunikasjon defineres vanligvis som kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde. Men i dette tilfellet dreier det seg om kommunikasjon mellom en frivillig organisasjon og en gruppe bidragsyter. 

Informasjons- og samfunnskontakt (PR)

Hensikten med stiftelsens informasjons- og samfunnskontakt er å fortelle hva organiasjonen driver med og skape en positiv holdning til organisasjonen i befolkningen.

– Vi jobber med å få frem fattiges problemstillinger og sette hverdagsutfordringer på dagsorden, sier informasjonsleder Egil Mongstad i Strømmestiftelsen.

Frivillige organisasjoner som Strømmestiftelsen baserer sin virksomhet på innsamlede midler. Slike organisasjoner er spesielt sårbare for negativ omtale i mediene.

"Selger" bistand til fattige

– Det andre vi jobber med, er å kommunisere slik at vi kan få inn penger til arbeidet vårt, forteller Mongstad.

I dette arbeidet må Strømmestiftelsen ta i bruk de samme virkemidlene som de som selger vanlige produkter, som annonsering og direkte markedsføring.

Relatert innhold

Yrkesrelevant stoff for

Generelt