Ekstern ressurs: Oppslag

Nøkkel – humler (for smarttelefoner)

Publisert: 08.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Bestem humler med mobilen

Insekt på gul blomst.Humle.En flervalgsnøkkel hvor du kan krysse av for karaktertrekk og søke deg fram til hvilken art du har foran deg.
Artsdatabanken og Norsk institutt for naturforskning har i samarbeid lansert et mobiltilpasset bestemmelsesverktøy for norske humlearter.
Humlenøkkelen vises best i de aller siste utgavene av moderne webbrowsere eller på en smarttelefon eller et nettbrett. Det jobbes med å gjøre den tilgjengelig på flere plattformer.

Humlenøkkelen er foreløpig i en betaversjon. Med "beta" mener vi at denne tjenesten er under utvikling, og at det vil skje endringer og forbedringer i tiden framover.
Artsdatabanken mottar gjerne tilbakemeldinger som kan være til hjelp for å få denne og framtidige bestemmelsesnøkler for andre artsgrupper så gode som mulig.

Se også nyhetssak om humlenøkkelen som nettopp er lagt ut på Artsdatabankens hjemmeside.

Relatert innhold