Fagstoff

Sammendrag av "Økosystemene er i endring"

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 07.05.2013

Her kan du lese en kort oppsummering om suksesjoner. Dette handler om prosesser som gjør at økosystemer forandrer seg.

 


 Interaktiv oppgave om suksesjoner 

 

 

Kan du det? (om suksesjoner) 

 

 

Fleirvalsoppgåve om suksesjon.Fleirvalsoppgåve om suksesjon.     

Sammendrag

  • En langsiktig forandring av et økosystem kalles i økologien for en suksesjon.
  • Suksesjonen av arter vil være avhengig av lokale forhold som blant annet klima.
  • Hvilke dyrearter som er i et område, vil komme an på vegetasjonen og hvor langt suksesjonen har kommet.
  • Myr er en viktig flomdemper og klimastabilisator.
  • Primærsuksesjon beskriver utviklingen av vegetasjon og dyreliv for eksempel etter istider.
  • Sekundærsuksesjon skjer i løpet av kortere tid fordi ødeleggelsene av naturen har vært mindre.
  • Treslag som først okkuperer et treløst område på naturlig vis, kalles pionertreslag, mens treslag som avslutter en suksesjon, kalles klimakstreslag.
  • Det er mulig å vurdere hvor i suksesjonsprosessen et økosystem er, ved kun å undersøke treslagene på stedet.
  • Av bartrærne er det som regel furu som dominerer først etter en skogrydning.