Fagstoff

Kvalitet må til i skolen og barnehagen

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
På vei til barnehagen

I dag har vi skolerett og skoleplikt i ti år – fra barnet er seks år. I tillegg går de fleste norske barn i barnehage fra de er cirka tolv måneder gamle. En stor del av oppveksten vår foregår altså i barnehage og på skole.

lekLek  

barnehageBarnehage  

på skolenPå skolen  

Kvaliteten på skole- og barnehagetilbudet påvirker oppveksten vår. Noen faktorer er

 • størrelsen på skolen eller barnehagen (hvor mange barn som går der)
 • antall elever per lærer i klassen  
 • lærernes eller førskolelærernes evne til å lære bort og aktivisere
 • de voksnes holdninger og profesjonalitet
 • økonomiske ressurser   
 • tilgang til moderne datautstyr 
 • tilrettelagt opplæring 
 • mattilbud

Skoleverket i Norge bygger på en idé om enhetsskolen, en felles skole for alle barn frem til høyere utdanning. Enhetsskolen jevner ut de sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjene som gir ulik adgang til utdanning og yrke.

Skoleverket byr på nærmest endeløse muligheter, helt i takt med at samfunnet har blitt mer og mer spesialisert og komplekst. Det moderne kunnskapssamfunnet får stadig nye fag og fagområder.
 
De aller fleste ungdommene tar videregående utdanning i våre dager. Om lag 31 prosent av norske ungdommer fortsetter å studere etter videregående skole.
 
For barne- og ungdomsarbeideren er det en viktig arbeidsoppgave å motivere barn og unge til utdanning. Dette kan man gjøre på en rekke måter, blant annet ved å gi barn mestringsopplevelser, ved å fortelle at utdanning er viktig, og ved å vise dem ulike utdanningsmuligheter.

Utfordringer til deg

 

 

Oppgaver

Yrkesrelevant

Relatert innhold