Fagstoff

Økonomi

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
På vei til barnehagen

Foreldrenes økonomi har betydning for barnas hverdag. I Norge har vi hatt en kraftig vekst i inntekt og formue de siste årene, og samtidig har inntektsforskjellene økt. 

Den samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo publiserte i 2009 en rapport om barnefattigdom i Norge. Rapporten viste nedslående resultater. Antallet barn som vokser opp i familier med lite penger, øker for hvert år. Mens 50 000 barn levde under fattigdomsgrensen i Norge i 2000, var tallet økt til 85 000 i 2009.

Samtidig har flere familier bedre råd enn noen gang.

Økonomi. Illustrasjon. Økonomi   

 

FormingsaktiviteterFormingsaktiviteter  

 

Jenter med mobiltelefonJenter med mobiltelefon  

 

PengerPenger  

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2005 slår fast at foreldrenes utdanning, yrke og evne til å håndtere egen økonomi har mye å si for hvordan barna gjør det på de samme områdene senere. Barn som vokser opp i hjem med økonomiske problemer, får oftere vanskeligheter med egen økonomi når de selv blir voksne.

Her er noen områder der økonomi påvirker oppveksten:
  • Familieliv
    Økonomi påvirker gjerne familenes valgmuligheter, og dårlig økonomi kan påvirke hvilke tilbud og aktiviteter barna kan delta på. For noen blir det å ha dårlig råd svært vanskelig, mens andre finner ting man kan gjøre gratis eller med lite penger.
  • Helse
    En studie utført av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009 dokumenterer at det er sammenheng mellom inntekt og helse.
  • Sosiale problemer
    Av og til skyldes dårlig økonomi forskjellige forhold hos foreldrene, som for eksempel lav utdanning, arbeidsledighet, helseproblemer eller rusmisbruk. I disse tilfellene er det viktig at man som barne- og ungdomsarbeider er spesielt oppmerksom på at barna kan ha behov for ekstra omsorg.

Utfordringer til deg

  

 

Relatert innhold

Generelt