Fagstoff

Oppsummering - treningsplanlegging VG3

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

I dette emnet har du lært om

Ungdommer klatrer i tauklatrevegg. Foto.Lag deg en plan, og sett opp egne mål for treningen din.    
Trening på gressplen. Foto.Gjennomfør planene, og vurder deretter kvaliteten på arbeidet.

 •  planlegging av en egentreningsperiode
  • å gjøre en form for vurdering av fysiske arbeidskrav i egen idrett/aktivitet
  • å vurdere egne sterke og svake sider i forhold til arbeidskravene, og ut fra dette:
   • å sette opp egne mål for en treningsperiode
  • å finne relevante aktiviteter som har sammenheng med målet
  • å bruke treningsprinsippene og utarbeide en periodeplan med tilhørende øktplaner
 • gjennomføring og vurdering av en egentreningsperiode
  • å gjennomføre øktene etter prinsippene om overbelastning, tilpasning og progresjon
  • å bruke treningsdagbok som et hjelpemiddel ved:
   • vurdering av en treningsøkt
   • vurdering av en treningsperiode
Relatert innhold