Fagstoff

Balanse og luft

Publisert: 09.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Balanse

Når du står rett opp og ned, er du i fullkommen balanse. Du risikerer ikke å falle, men du kommer heller ingen vei. For å bevege deg, må du gi slipp på litt av balansen. Å gå er egentlig å falle framover, men ikke mer enn at du hele tiden kan kontrollere det. Dess større ubalanse, dess større blir farten, helt til du går over ende. På samme måte er det når du lager et design.

Symmetrisk balanse

Når alle elementene står midtstilt under hverandre, har vi en symmetrisk balanse. Vi kan brette arket på midten, og de to halvdelene vil være nesten som speilbilder av hverandre.

les mer

Symmetrisk balanse skaper en følelse av noe klassisk og litt høytidelig. Men den virker også statisk (stillestående) og kan oppleves som kjedelig.

I elevprodukter blir den ofte brukt fordi den er enkelt å få til, men det er slett ikke alltid at symmetrisk balanse passer til budskapet. Vil du ha folk til å komme på en rockekonsert, er det kanskje ikke så lurt å la plakaten uttrykke at det er noe kjedelig og stillestående som skal foregå?

Et godt råd er derfor: ikke bruk denne formen for balanse uten at du er bevisst på at det er nettopp dette inntrykket du ønsker å skape.

skjul
 • Mange mennesker føler seg usikre når de skal innrede en leilig- het.
 • I denne annonsen har eleven brukt sym- metrisk balanse for å understreke hvor trygg du kan føle deg når du ber interiør- arkitekten om hjelp.

Bilde av en interiørreklame fra et oppholdsromAnnonse interiørdesign

 

Asymmetrisk balanse

De modernistiske stilretningene som oppstod etter første verdenskrig, benyttet seg av asymmetri (det som ikke er symmetrisk) for å gjenspeile farten i det moderne samfunnet.

Med asymmetrisk design kan du uttrykke alt fra rolig harmoni til energi som sprenger alle rammer. Når du skal lage denne typen design, bør du prøve deg fram med å flytte på elementene og forandre størrelsen på dem til du føler at siden har en balanse som passer til budskapet.

 • Her har eleven skapt en asymmetrisk balanse.
 • Elementene er ikke midtstilt, men vi har likevel en følelse av at de balanserer.
 • Dette er klær for kvinner i farten!

Bilde av en motebrosjyre med ulike klesstilerReklame mote

 

Det gylne snitt. Illustrasjon.Det gylne snitt  

Det gylne snitt

En spesiell form for asymmetrisk balanse er det gylne snitt. Deler du opp en side på denne måten, oppnår du en virkning som mennesker til alle tider og i de fleste kulturer av en eller annen grunn har opplevd og opplever som harmonisk.

Du vil finne tallrike eksempler på det gylne snitt i malerkunst og fotografi. Også grafiske designere bruker ofte dette prinsippet når de deler opp flater og plasserer elementer.

Del inn siden eller oppslaget i tre deler både vannrett og loddrett. Da vil delelinjene ligge sånn omtrent i det gylne snitt. Sirklene markerer de beste fokuspunktene på siden.

 • Dette oppslaget er delt inn sånn noenlunde etter det gylne snitt.
 • En tredjedel av siden til tekst, to tredjedeler til bildet.
 • Tittelen er også plassert omtrent en tredjedel ned fra toppen.
 • I bildet er trådkorset plassert omtrent i et av fokuspunktene.

Et reportasjeeksempel som viser det gylne snittMagasinreportasje 

 

Luft

Begynner du å se på design rundt deg, vil du snart legge merke til at sidene ofte inneholder relativt store felter uten verken bilder eller tekst. Disse tomme flatene kalles luft. De fungerer som et slags pusterom, og framhever de andre elementene (kontrast). En liten tittel med mye luft rundt seg er mer synlig enn en stor tittel som er omgitt av konkurrerende elementer.

Dette kan du bruke i din egen design: Spre ikke elementene utover. Samle det som naturlig hører sammen, slik at det blir ledige felter på sidene.

 • Her har eleven brukt luft som et viktig virkemiddel i designen.
 • Legg merke til hvordan tekst og bilder er samlet til ett element, de er ikke spredd utover for å fylle den ledige plassen.

Bilde av en reklame for en feriereiseReklame for feriereise

Oppgaver