Oppgave: Drøfte

Skriv en tekst om politisk journalistikk

Publisert: 08.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediemakt  

Tidsbruk

2–5 timer.

Oppgaven kan egne seg som som en del av en heldagsprøve.

 

Vanskegrad

Middels til vanskelig

 

Tips til reseach

– Hva betyr journalisme?

– Hvem står bak tankesmia Civita?

– Tekst og videoklipp i kapittelet Mediemakt om politisk journalistikk og stortingsvalget i 2009.

– Hvilke krav som stilles til tekstsjangrene:

 

Om politisk journalistikk i NRK
Opphavsmann: NRK

Oppgave 1: Skriv et referat

Som journalist har du fått i oppgave å referere debatten om NRKs dekning av valgkampen i 2009. Referatet skal være på maks. 500 ord. Husk at overskiften bør fenge leserne!

Oppgave 2: Skriv en bakgrunnsartikkel

Lag en bakgrunnsartikkel om politisk journalistikk i Norge, med hovedvekt på hvordan mediene dekket valgkampen i 2009. Husk overskrift og ingress. Lengde: maks. 1000 ord.

Oppgave 3: Skriv en kronikk

Skriv en kronikk med tittel "Journalistikk eller journalisme?". Lengde: maks. 1000 ord.

Relatert innhold