Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for wikioppgave.

Fagwiki

I denne oppgaven skal dere legge inn nye bidrag i klassens fagwiki. Wikien skal følge dere gjennom hele faget, og dere skal legge inn ord og uttrykk, forklaringer og definisjoner. Gjør det til en regel at dere har minst ett wiki-bidrag hver i uka. Fagwikien kan bli gull verdt til eksamen!

Legg inn nye artikler i wikien

 

Gå sammen i for eksempel seks grupper og fordel ansvaret for fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie. Sørg for at dere gir utfyllende forklaringer til de begrepene og temaene som handler om markedsføringens historie og hvordan markedsføring har utviklet seg gjennom de siste 100 årene.

 

Husk at grunntanken bak wiki-formen er at flere hoder tenker bedre enn ett. Alle har derfor et ansvar for helheten – og dere skal kunne være stolte av fagwikien deres!