Oppgave

Blogg i vei!

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for bloggoppgave.

Bloggnotater

I denne oppgaven skal du bruke fagbloggen din. Har du ikke laget deg en blogg ennå, kan du gjøre det på Blogger. Skriv inn nøkkelord og forklaringer og noter tanker og refleksjoner du gjør deg rundt begrepene du lærer. Ta også med eksempler fra aviser og hverdag.

 

Kapittelet Markedsføringens historie

Gå gjennom kapittelet Markedsføringens historie. Finn fagbegrepene som blir presentert der, forklar dem i bloggen din og noter eksempler. Ta også med synspunkter fra diskusjoner dere har hatt i klassen.