Fagstoff

Maslows behovspyramide

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 27.07.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Omsorgshjerte

Psykologen Abraham Maslow beskrev menneskers behov som en pyramide der de mest grunnleggende behovene kommer først. Ved hjelp av denne pyramiden viste han hvordan behovene styrer menneskers utvikling og motivasjon. Andre psykologer har beskrevet dette på andre måter, som du kan lese i den høyre spalten nedenfor.

Behovspyramiden. Illustrasjon.Behovspyramiden  

  

 

Se en kort, morsom video om grunnleggende fysiologiske behov her:

Grunnleggende fysiologiske behov 

 

 

Kvinne omfavner barn på sykkel. foto.Behov for kjærlighet og omsorg 

Maslows behovspyramide er delt inn i fem ulike trinn. De ulike trinnene bygger på hverandre, så man må ha dekket det nederste trinnet før man kan «klatre» oppover i pyramiden. Behovene styrer oss, og i løpet av livet går vi fram og tilbake mellom nivåene i pyramiden.

  • Når ettåringen i barnehagen skriker, trenger han kanskje mat eller nye bleier.
  • Når trettenåringen er urolig, har han kanskje behov for å bli en del av et fellesskap.
  • Når åttiåringen i bofellesskapet er sur og grinete, har han kanskje behov for at du respekterer han og banker på døren før du går inn på rommet hans.

 

For å sette denne teorien om behov i en praktisk sammenheng kan vi belyse den med eksempler fra aktiviteter i en barnehage eller SFO.
Da knytter vi en aktivitet som barn er med på, opp mot  behovspyramiden. 

 

Måltidet som eksempel
Barna sitter ved bordet og spiser. De får dekket de fysiske og fysiologiske behovene sine og blir mette.

Når de sitter rundt bordet, sitter det som regel voksne sammen med dem. De får voksenkontakt og føler at noen passer på dem. Dette gjør at barna føler seg trygge.

 

Å sitte rundt et bord er en fin måte å trene sosiale ferdigheter på. De må for eksempel be andre om å sende dem pålegg, melk og lignende.

 

Barna må kommunisere med andre, og hvis de for eksempel klarer å smøre på brødskiva selv, og får ros for det, opplever barna anerkjennelse og respekt for det de gjør.

 

Dette virker på selvbildet til barna. De har fått dekket behovene på de fire foregående nivåene, og de har nå krefter til å kunne virkeliggjøre mål og å realisere ønsker som kjennes som høydepunkter for barnet. Dette gjør at barna får realisert seg selv. De føler mestring og lærer noe nytt.

Kritikk av Maslows behovspyramide

Maslow mente at behovene bygde på hverandre, og at man først kunne bevege seg oppover i pyramiden når behovene på nivået under var dekket.

I dag er de fleste enige om at dette ikke er absolutt. Vi kan tilfredsstille flere behov samtidlig, og vi kan oppleve at behovet for anerkjennelse blir tilfredsstilt selv om vi for eksempel er sultne.

 
Relatert innhold