Fagstoff

Antenneutforming

Publisert: 13.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Digitalt bakkenett. Foto De elektromagnetiske bølgene som sendes ut fra sendere i det digitale bakkenettet, “bærer” med seg digital informasjon som dekodes i digitalboksen du har koblet til TV-apparatet. Prosessen med å legge informasjonen “inn i “ bærebølgen kalles modulasjon og foregår i senderelementet, mens det å trekke informasjonen ”ut igjen” kalles demodulasjon.

 

Elektromagnetiske bølger kalles også radiobølger, og de beveger seg med lysets hastighet. Det vil si at de brer seg utover med en hastighet på 300 000 000 m/s, eller 300 000 km/s, hvis du synes det er enklere å forholde deg til. Uansett er dette ufattelig fort. Lydhastigheten er til sammenligning bare cirka 340 m/s.

Du kan tenke på utbredelse av radiobølger omtrent på samme måte som du sikkert har sett bølger bre seg utover være korte eller lange avhengig av hvordan vi velger å lage dem, og hva vi skal bruke dem til. Siden bølgens hastighet i vann. Radiobølgene kan er konstant, kan vi si at lengden av én bølge målt i meter avhenger av hvor ofte bølgen svinger fram og tilbake, og vi betegner denne bølgelengden med den greske bokstaven λ (lambda).

 Hertz. Foto.   For å angi hvor ofte en bølge svinger fram og tilbake, eller med andre ord repeterer seg selv, bruker vi begrepet frekvens.

Sammenhengen mellom radiobølgens hastighet (c), frekvensen og bølgelengden er c = f * λ

Signalets bølgelengde

Bilde av en UHF-antenneDette er en UHF-antenne for mottak av TV-sendinger i bakkenettet. Her ser du at antenneelementene sitter nokså tett siden det skal tas imot “korte” bølger. 

 

 

Bilde av en VHF-antenneDette er en VHF-antenne for mottak av radiosendinger i FM-området. Her ser du at antenneelementene er plassert med større avstand mellom hvert element siden bølgene som skal tas imot fra radiosendere, er lengre enn TV-bølgene. 

 

 TV-antenner som skal ta imot bærebølgen i det digitalebakkenettet, må tilpasses den frekvensen og bølgelengden som er brukt der. I bakkenettet er det senderfrekvenser i området 474 MHz–858 MHz (UHF-området) som er brukt. Det betyr at disse radiobølgene sendes ut med bølgelengder i området 35 cm–63 cm.

FM-radio sender i området cirka 100 MHz (VHF-området). Disse bølgene har, som du ser, en lavere frekvens enn bølgene for TV-sendinger, og da blir bølgene her noe lengre (ca. 3 m).

NB! Tenk på mobiltelefonen din. Den kan ta imot radiobølger med frekvenser opp mot cirka 2000 MHz. Det betyr enda kortere bølgelengder enn i bakkenettet, og telefonen kan derfor ha svært små antenner. Antenneteknikk er for øvrig en hel vitenskap i seg selv, og hvis du fortsetter med utdanningen innenfor elektronikkfaget, vil du nok lære mer om andre viktige faktorer om antenneutforming.

bilde av en prinsipp skisse av enkel yagi antenne