Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for skriftlig oppgave.

Et eksempel fra virkeligheten

Denne oppgaven er en del av et større arbeid som berører alle kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1. Her skal dere bli bedre kjent med den organisasjonen dere valgte å jobbe med i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i kapittelet Markedsføringsbegrepet. Jobb i samme gruppe som sist, og lær av og inspirer hverandre i arbeidet!

 

Orientering og samfunnsansvar

 

Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften i lys av fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie. Tenk gjennom og svar på følgende spørsmål:

 

  • Hvordan vil dere beskrive den bedriften dere har valgt, med hensyn til orientering? Er bedriften produktorientert, salgsorientert eller markedsorientert?
  • Tar bedriften noen form for samfunnsansvar?
  • Tar bedriften noen form for sosialt ansvar?
  • Hvordan kommer dette ansvaret i så fall til syne for oss forbrukere?
  • Bruker bedriften dette i markedsføringen sin?

Presenter funnene deres skriftlig på fire lysark i et digitalt presentasjonsverktøy (som for eksempel PowerPoint). Legg lysbildene inn som en fortsettelse av presentasjonen dere laget sist.