Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for diskusjonsoppgave.

Spørsmål til debatt

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. På denne måten vil dere få et rikere vokabular og en bedre forståelse av at markedsføring er et fag som berører mange aktuelle tema rundt oss. Dere kan diskutere i klassen, eller dere kan lage en diskusjonsblogg. Sørg for at du har minst fem innlegg i hver diskusjon.

Markedsføring før og nå  

 

Ta utgangspunkt i fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie og diskuter følgende problemstillinger:

 

  1. Hva betyr det at markedet er annerledes i dag enn før? Prøv å få med deg hovedtrekkene i utviklingen. Hva har skjedd de siste 150–200 årene?
  2. Er det viktig at bedrifter tar sosialt ansvar og samfunnsansvar? I så fall hvorfor?
  3. Hvorfor tror du markedsføring har blitt så viktig som det er i dag?