Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for medieoppgave.

Hold deg oppdatert

Hver dag er det aktuelle saker i media som på forskjellige måter handler om markedsføring. Leser du nyheter, vil du finne mange gode eksempler som du kan benytte på prøver og i diskusjoner i klassen. På denne måten viser du at du har forstått lærestoffet, og at du kan bruke det du har lært.

Markedsføringens utvikling og markedsførerens ansvar

 

Les artiklene under. Ta også utgangspunkt i fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie. Beskriv hva du mener er tendensene når det gjelder markedsføringens utvikling fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag. Beskriv også tendensen som peker mot at markedsførere tar større sosialt ansvar og samfunnsansvar. Hvordan mener du markedsførere må ta hensyn til samfunnsutviklingen?