Fagstoff

Psykiatrisk behandling

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 10.03.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Counselling

God hjelp og støtte for moderate psykiske plager vil kunne hindre at en mer alvorlig psykisk tilstand får utvikle seg.

Det finnes ingen klare grenser for hvilke psykiske sykdommer og tilstander som trenger behandling. Behovet for behandling er situasjonsbestemt og avhengig av hvor sårbart hvert enkelt menneske er – og hvor stor mestringsevne det har.

Hovedformen for behandling av psykiske sykdom er psykoterapi i kombinasjon med medikamenter. Men det finnes mange ulike psykiatriske behandlingsformer. Det er fordi det er mange ulike teorier om hva som gir mennesket psykiske plager, og mange veier inn til et menneskes sinn.

 

 

 

 

 

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevern er et samlenavn på behandlingsformer og tiltak som skal hjelpe pasienter med psykisk sykdom. Dette arbeidet er regulert i  Lov om psykisk helsevern 

 

Det er mulig å tvangsinnlegge pasienter innenfor det psykiske helsevernet, men dette er sterkt regulert i loven for å hindre at det skal skje overgrep mot pasienter. En pasient kan bare innlegges mot sin vilje dersom legen mener at pasienten har en alvorlig psykisk sykdom, er til fare for seg selv eller andre eller forspiller sjansene til bedring.

Utfordringer til deg:


 

 
Relatert innhold