Fagstoff

Medienes rolle i samfunnet

Publisert: 30.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

mediemakt

 

Huskelappen

Mediene er viktige aktører i et demokrati. De setter dagsorden og overvåker dem som har makt i samfunnet.

 

Mediene formidler informasjon og er en viktig arena for meningsutveksling.

 

Eksempel

Klikk på bildet for å se en reportasje om muslimske hodeplaggKlikk på bildet og se en TV-reportasje fra Urix. 

– Hvilke spørsmål settes på dagsorden her?


– Hva forteller bildene fra rettssalen om bruk av hodeplagg?

En viktig forutsetning for å delta i et demokrati er at du har informasjon og kunnskap om samfunnet. Her spiller mediene en sentral rolle. De kan gi deg variert informasjon og muligheter til å komme til orde med synspunktene dine.

Massemediene har mange viktige politiske funksjoner i vårt demokrati. De viktigste er:

 • Massemediene former vår oppfatning av virkeligheten.
  Massemediene gjør et utvalg av det som skjer hjemme og ute, og de vinkler dette på sin egen måte.
 • De gir rom for våre meninger.
  Du kan sende inn leserinnlegg til lokalavisen, kommentere nyhetsartikler på nettet og delta i debatter i ulike medier. Internett har økt dine muligheter til å komme med dine meninger.
 • De setter den politiske dagsorden.
  Massemedia styrer vår oppmerksomhet mot saker og problemer. Ved å styre vår oppmerksomhet mot enkelte saker tvinger de oss til å mene noe om sakene, og de tvinger politikerne til å ta opp disse sakene.
 • Media – den fjerde statsmakt
  Media overvåker dem som har makt i samfunnet, og dem som styrer oss. Derfor blir de ofte kalt for "den fjerde statsmakt".
 • De gir oss tilgang til store mengder informasjon.
  Men ikke alle i samfunnet utnytter denne muligheten. På den måten kan det oppstå informasjonskløfter mellom dem som tilegner seg informasjon, og dem som ikke gjør det. Informasjonskløftene gjør at innbyggerne i et samfunn har ulikt grunnlag for å delta i demokratiske prosesser. Derfor er informasjonskløftene ikke bare et problem for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Resultatet kan bli at de som mangler informasjon, ikke deltar i demokratiet og dermed blir fratatt retten til innflytelse og makt.
Oppgaver

Teoretisk stoff for