Fagstoff

Sluttkontroll - antenneanlegg

Publisert: 27.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

 

Man lager en sluttrapport der man tar med hva som er utført og målinger i de respektive uttak. Når man jobber med kabling mellom utstyr som står ute og uttak som er inne, må man være ekstra påpasselig med hva man gjør for å unngå skader på boligen.

 

Sluttkontroll

   Eksempel på mal til sluttkontroll

Last ned i PDF-format:

Sluttkontroll - antenneanlegg