Fagstoff

Førstehjelp: Å varsle 113

Publisert: 27.06.2011, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Akuttmedisinsk nødnummer. 113. Foto.113 

Når vi trenger førstehjelp, skal vi ringe 1–1–3 for å varsle AMK-sentralen – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. På AMK svarer velkvalifiserte sykepleiere, Paramedics og ambulansepersonell.

AMK har innarbeidede rutiner på hvilke spørsmål som skal rettes til den som ringer inn til sentralen for å varsle, og hvilke instanser (for eksempel ambulanse, legehelikopter, brannvesen, politi) som skal rykke ut til ulykker eller akutt syke personer.

Det hender at personalet på AMK-sentralen kobler den som ringer inn til AMK, opp mot andre instanser som politi og legehelikopter. Slik kan alle instanser få den informasjonen de trenger.

AMK-sentralen har oversikt over hvilke ambulanser som finnes i nærheten av for eksempel et ulykkessted, og ber nærmeste ambulanse rykke ut. Slik sikres skadde og syke rask hjelp.
AMK-sentralens personell gir også innringeren førstehjelpsråd dersom det er behov for det.

Les mer: Medisinsk nødtelefon 113 AMK